Edukacja globalna - strona tematyczna Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła

STRONA GŁÓWNA | O EDUKACJI GLOBALNEJ | MATERIAŁY EDUKACYJNE | KAMISHIBAI | SZKOLENIA | KONFERENCJA | O ŹRÓDŁACH


O EDUKACJI GLOBALNEJ I ZRÓŻICOWANYM ŚWIECIE



Edukacja globalna (oprac. Gosia Świderek)


- Edukacja globalna – właściwie dlaczego?
- Definicje edukacji globalnej
- Edukacja globalna w nauczaniu najmłodszych
- Dobra edukacja globalna
- Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa

Globalna Północ – Globalne Południe (oprac. Aleksandra Antonowicz)


- Czy świat jest jeden?
- Za pomocą jakich wskaźników możemy ocenić rozwój krajów?
- Czy Globalne Południe różni się od Globalnej Północy tylko poziomem rozwoju materialnego?
- Dlaczego kraje Południa są biedne?
- Milenijne Cele Rozwoju – drogowskaz dla walki o lepsze życie krajów Południa
- Czym jest pomoc rozwojowa?
- Jaka jest rola Polski we współpracy globalnej?
- Działalność polskich organizacji pozarządowych w krajach globalnego Południa
- Dlaczego powinniśmy pomagać?
- Jak każdy może się zaangażować?


Jaka jest rola Polski we współpracy globalnej?


Polska jest krajem Globalnej Północy. Zarówno pod względem rozwoju gospodarczego, jak i społecznego plasuje się wśród bogatych krajów na świecie. Przez wiele lat Polska otrzymywała wsparcie od krajów bogatszych, dziś sama deklaruje chęć pomocy krajom bardziej potrzebującym. Jako członek Unii Europejskiej (UE), nasz kraj zobowiązał się uczestniczyć w unijnej polityce współpracy na rzecz rozwoju. W jej ramach część naszej obowiązkowej składki do budżetu UE jest przekazywana na programy pomocowe projektowane i zarządzane przez Komisję Europejską. Uczestniczymy również w tworzeniu unijnej polityki wobec krajów Globalnego Południa, a więc mamy wpływ na to, jakie warunki będą miały kraje Południa, by wydźwignąć się z ubóstwa. W 2005 roku zdeklarowaliśmy się również zwiększać polską pomoc rozwojową dla krajów Globalnego Południa – miała ona osiągnąć 0,17 procent naszego dochodu narodowego brutto (DNB) w 2010 roku i 0,33 procent naszego DNB w 2015 roku. By przekonać się, jak nieznacząca jest to kwota dla polskiego budżetu, wystarczy powiedzieć, że każdego roku przekazywane jest z niego 1,95 procent PKB na cele wojskowe. Niestety, w 2010 roku Polska nie wywiązała się ze swojej deklaracji co do ilości środków przekazywanych na pomoc, a w 2011 roku polska pomoc osiągnęła tylko 0,08 procent DNB (1,235 miliarda złotych) stawiając Polskę na samym końcu klasyfikacji OECD. Hojniejszymi donatorami niż Polska są nawet Rumunia i Bułgaria, które przeznaczyły na pomoc rozwojową po 0,09 procent DNB w 2011 roku.

Z kwoty ponad miliarda złotych polskiej pomocy tylko ok. dwadzieścia dwa procent zostało wydane na pomoc dwustronną, czyli realizowaną bezpośrednio przez polskie instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty. Większość pomocy realizowanej kanałami wielostronnymi to składka Polski do budżetu pomocowego Unii Europejskiej, który jest ustalany procentowo, a więc aby Polska zrealizowała swoje obietnice, zwiększyć się musi przede wszystkim pomoc dwustronna.

W 2011 roku Polska pomagała bezpośrednio ponad osiemdziesięciu państwom. Mniej więcej połowa pomocy dwustronnej została wydana w krajach Partnerstwa Wschodniego, a tylko około trzech procent w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Gwoli ścisłości należy jednak dodać, że znaczna część polskiej pomocy wielostronnej to wpłata do Europejskiego Funduszu Rozwoju, który dotyczy krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Konieczność dostosowania polskiej pomocy do standardów europejskich jest poparta faktem, że szereg dokumentów regulujących współpracę rozwojową zostało podpisanych przez Unię Europejską już po naszym wstąpieniu do Unii – z naszym pełnym i równoprawnym uczestnictwem. Nasz kraj ponosi więc nie tylko prawną, ale i moralną odpowiedzialność za spełnienie obietnic danych krajom Południa i innym członkom UE i OECD.


 
 
 
 

Witamy na stronie tematycznej Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" poświęconej edukacji globalnej. Ostatnio realizowaliśmy projekt:

"Źródła skutecznej edukacji globalnej"
to nasz kolejny projekt, którego celem było upowszechnianie i podnoszenie jakości EG na pierwszym etapie edukacyjnym (kl. I-III SP). Jest kontynuacją wcześniejszych działań stowarzyszenia poświęconych propagowaniu treści EG wśród najmłodszych.

W ramach projektu: przeprowadzimy badanie ankietowe dot. postaw nauczycieli wobec EG, analizę aktualnych podręczników dla klas I-III pod kątem zawartości treści EG, zorganizujemy roczną Szkołę Trenerów Edukacji Globalnej dla Najmłodszych, cykl kaskadowych szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z mniejszych miejscowości (w roku szkol. 2019/2020), zorganizujemy ogólnopolską konferencję poświęconą EG w nauczaniu wczesnoszkolnym w 2020 r.
Ponadto przygotujemy i wydamy 18 pakietów edukacyjnych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz pięć bajek kamishibai uznanych polskich autorów literatury dziecięcej nt. bioróżnorodności, uchodźstwa, dostępu do wody, dostępu do edukacji oraz dostępu do żywności.

Czas realizacji: sierpień 2018 – kwiecień 2020 r.

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


logo Polska Pomoc
Projekt "Źródła skutecznej edukacji globalnej" jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2018-2020.


1,5% podatku na zieloną edukację

Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2022 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.