Edukacja globalna - strona tematyczna Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła

STRONA GŁÓWNA | O EDUKACJI GLOBALNEJ | MATERIAŁY EDUKACYJNE | KAMISHIBAI | SZKOLENIA | KONFERENCJA | O ŹRÓDŁACHSzkolenia dla nauczycielek i nauczycieli

oferta dla rad pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, organizacji pozazrądowych, gmin

Szkolenia przeznaczone są zarówno dla nauczycielek i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych a także, edukatorek i edukatorów, pracowniczek i pracowników bibliotek, domów kultury.
Szkolenia dostępne zarówno w opcji stacjonarnej, jak i on-line dla grup od 12 do 25 osób.
Szkolenia stacjonarne i online trwają 3 godziny zegarowe (+15 minut przerwy).
Szkolenie terenowe trwa minimum 4 godziny zegarowe (dostępne są także szkolenia weekendowe), optymalnie gdyby odbyło się w lesie, ale możemy je też przeprowadzić w parku lub w innym terenie zielonym.
Szkolenia prowadzone są przez dwóch doświadczonych edukatorów. Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych oraz zaświadczenie udziału w szkoleniu.

Zainteresowane placówki i instytucje prosimy o kontakt pod nr 42 632 81 18, kom. 507 575 535 lub e-mail: edukacja@zrodla.org.

Propozycje tematów:

Cykl szkoleń z edukacji globalnej

Interesują Cię zależności między Globalną Północą a Globalnym Południem i chciałabyś/chciałbyś pokazać swoim uczniom i uczennicom jak ich codzienne wybory mogą wpływać na ludzi żyjących na drugim krańcu świata? Chcesz nabyć nowe kompetencje i wzbogacić prowadzone przez Ciebie lekcje o treści edukacji globalnej, a także poznać nowatorską (choć z bogatą tradycją) metodę edukacyjną jaką jest teatrzyk kamishibai? Zapraszamy szkolenia z edukacji globalnej.

🌍 Wprowadzenie do edukacji globalnej

 • czym zajmuje się edukacja globalna?
 • Globalna Północ - Globalne Południe
 • jak badamy współczesny świat
 • prawdziwa Afryka jest różnorodna
 • "Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa" oraz język edukacji globalnej
 • prezentacja wybranych gier i zabaw o tematyce edukacji globalnej, które można wykorzystać podczas zajęć

🌍 Edukacja globalna - krok dalej

 • Cele Zrównoważonego Rozwoju – czy świat staje się lepszym miejscem do życia?
 • globalna zmiana klimatu i jej skutki
 • migracje i uchodźctwo
 • teatrzyk kamishibai w edukacji globalnej
 • prezentacja wybranych gier i zabaw o tematyce edukacji globalnej, które można wykorzystać podczas zajęć

🌍 Pocahontas nie była Indianką, Anaruk nie był Eskimosem - o stereotypach w literaturze i popkulturze

 • jak stereotypy porządkują nam świat
 • co to jest Globalne Południe
 • co literatura, filmy, kreskówki, prasa mówią nam o Globalnym Południu - przegląd lektur i filmów
 • niebezpieczeństwo jednej opowieści, narracja większościowa
 • "Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa"
 • jak obchodzić się z treściami kultury, skierowanymi do dzieci, w których pojawiają się zniekształcone wizerunki mieszkanek i mieszkańców globalnego Południa?

Nie podgrzewaj atmosfery – wprowadzenie do zmian klimatu

Podczas szkolenia poruszymy zagadnienia:
 • co to jest klimat i czym różni się od pogody
 • jak działa efekt cieplarniany
 • antropogeniczne źródła gazów cieplarnianych/przyczyny zmian klimatu
 • obecne i prognozowane skutki zmian klimatu dla Polski i świata
 • sposoby zmniejszania własnego wpływu na klimat
 • zobowiązania klimatyczne Polski wynikające z dokumentów światowych i europejskich
 • jak rozmawiać z dziećmi o zmianach klimatu
Przedstawimy aktualną wiedzę na temat zmian klimatu wraz z ciekawymi metody pracy z uczniami w różnym wieku. Pokażemy jak mówić o zmianach klimatu, aby zainteresować i zmobilizować odbiorców do działania.

Kupuj odpowiedzialnie – edukacja konsumencka w zgodzie z przyrodą i człowiekiem

Podczas szkolenia poruszymy zagadnienia:
 • odpowiedzialna konsumpcja – test „Czy naprawdę tego potrzebujesz?”
 • ekologiczne i etyczne zakupy – poker kryterialny (opakowanie, skład, miejsce produkcji, bezpieczeństwo, wpływ na środowisko itd.)
 • jakie potrzeby realizuje dany produkt?
 • cykl życia produktu „Story of stuff” i gospodarka cyrkularna
 • czy dietą można ratować klimat: foodmiles, ślad wodny i marnowanie jedzenia
 • w poszukiwaniu złotego środka: zerowaste i minimalizm a pogoń za modą i promocjami
 • ekoznaki – jak rozpoznać to co dobre

Woda nas uwodzi - jak chronić zasoby wodne na świecie

Podczas szkolenia poruszymy następujące zagadnienia:
 • zasoby wody na Ziemi, dostęp do wody w różnych rejonach świata
 • zużycie wody w życiu codziennym i ślad wodny produktów
 • gospodarowania wodą w kontekście zmian klimatu
 • woda w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju
 • zagospodarowania wody deszczowej
 • woda w mieście, wpływ urbanizacji na zasoby wodne,
 • wpływ rolnictwa na wodę.
Szkolenie składa się z przeplatających się części merytorycznej podczas, której uczestnicy zapoznają się z aktualną wiedzą na powyższe tematy, oraz części metodycznej, podczas której zaprezentujemy i przećwiczymy warsztaty i ćwiczenia dot. zagadnień wodnych możliwe do wykorzystania z uczniami podczas lekcji.

Oczyśćmy atmosferę - jak uczyć o smogu i innych zanieczyszczeniach powietrza

Szkolenie dotyczące jakości powietrza w Polsce obejmuje następujące zagadnienia:
 • podstawowe właściwości powietrza oraz sposoby ich przedstawiania w ciekawy dla uczniów sposób
 • główne rodzaje, przyczyny i źródła zanieczyszczeń powietrza
 • stan powietrza w Polsce i Europie
 • skutki złego stanu powietrza dla człowieka i środowiska.
Podczas szkolenia przedstawimy proste metody określania stanu powietrza, możliwe do wykorzystania na zajęciach z uczniami i pomysły na działania edukacyjne związane z ochroną powietrza. Ponadto podpowiemy jak tworzyć pozytywną więź z przyrodą wśród dzieci, by te były skłonne dostrzec sens w działaniach na rzecz środowiska.

W dziką stronę - edukacja przyrodnicza w terenie

Celem szkolenia jest umożliwienie nauczycielkom i nauczycielom zapoznania się podczas praktycznych warsztatów z ciekawymi, aktywizującymi formami terenowej edukacji ekologicznej, zapoznania ich z przykładami metod wykorzystywanych z sukcesem w edukacji dzieci i młodzieży w kraju i zagranicą, ukazanie wpływu praktycznego poznawania przyrody w nawiązywaniu z nią więzi i co za tym idzie kształtowaniem proekologicznych postaw u dzieci. A ponadto: urozmaicenie formalnej edukacji oraz przekazanie gotowych i sprawdzonych pomysłów na zajęcia terenowe.
W zależności od długości szkolenia program obejmuje m.in.:
 • podstawową wiedzę przyrodniczą, rozpoznawanie i znaczenie pospolitych gatunków i ekosystemów (zakładamy, że edukacją terenowa zajmować się mogą nauczyciele wszystkich przedmiotów nie tylko przyrodnicy)
 • metody pracy w terenie, gry, zabawy, obserwacje przyrodnicze
 • edukacja przez sztukę
 • a także warsztaty poświęcone zaletom i sposobom organizacji zajęć w terenie (zielonych szkół, biwaków, wycieczek przyrodniczych, ogródka szkolnego).

Inne szkolenia:

 • Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej
 • Zaproś drzewa do bibioteki/szkoły/domu kultury
 • Teatrzyk kamishibai w edukacji globalnej
 • Edukacja ekologiczna w nauczaniu zintegrowanym
 • Akademia 3R (racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu)
 • Psubraty - ochrona humanitarna zwierząt
 • Sprawiedliwy handel

Wszystkie nasze szkolenia zawierają w sobie część merytoryczną, prezentującą rzetelną i aktualną wiedzę na dany temat oraz część praktyczną składającą się z ćwiczeń, doświadczeń, pokazów i gotowych pomysłów na działania, które można wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 
 
 
 

Witamy na stronie tematycznej Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" poświęconej edukacji globalnej. Ostatnio realizowaliśmy projekt:

"Źródła skutecznej edukacji globalnej"
to nasz kolejny projekt, którego celem było upowszechnianie i podnoszenie jakości EG na pierwszym etapie edukacyjnym (kl. I-III SP). Jest kontynuacją wcześniejszych działań stowarzyszenia poświęconych propagowaniu treści EG wśród najmłodszych.

W ramach projektu: przeprowadzimy badanie ankietowe dot. postaw nauczycieli wobec EG, analizę aktualnych podręczników dla klas I-III pod kątem zawartości treści EG, zorganizujemy roczną Szkołę Trenerów Edukacji Globalnej dla Najmłodszych, cykl kaskadowych szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z mniejszych miejscowości (w roku szkol. 2019/2020), zorganizujemy ogólnopolską konferencję poświęconą EG w nauczaniu wczesnoszkolnym w 2020 r.
Ponadto przygotujemy i wydamy 18 pakietów edukacyjnych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz pięć bajek kamishibai uznanych polskich autorów literatury dziecięcej nt. bioróżnorodności, uchodźstwa, dostępu do wody, dostępu do edukacji oraz dostępu do żywności.

Czas realizacji: sierpień 2018 – kwiecień 2020 r.

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


logo Polska Pomoc
Projekt "Źródła skutecznej edukacji globalnej" jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2018-2020.


1,5% podatku na zieloną edukację

Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.