Edukacja globalna - strona tematyczna Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła

STRONA GŁÓWNA | O EDUKACJI GLOBALNEJ | MATERIAŁY EDUKACYJNE | KAMISHIBAI | SZKOLENIA | KONFERENCJA | O ŹRÓDŁACH

Information about us is available in English.
Інформація про нас доступна українською мовою.

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” jest stowarzyszeniem, którego misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację, realizowaną głównie poprzez warsztaty, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne. Ośrodek powstał w 1993 roku a jako stowarzyszenie został zarejestrowany w 1997 roku. Posiada status „organizacji pożytku publicznego”.

Na co dzień prowadzimy warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach w Łodzi i w województwie łódzkim. Nasze zajęcia dotyczą nie tylko zagadnień przyrodniczych i zmian klimatycznych, ale także edukacji globalnej czy edukacji regionalnej. Oferujemy 100 różnych warsztatów dla szkół i przedszkoli, podzielonych na kategorie tematyczne. Nasi trenerzy i trenerki dojeżdżają na zajęcia do szkół i przedszkoli, wiele warsztatów prowadzimy w terenie oraz w naszej sali warsztatowej w Łodzi. Łącznie prowadzimy ponad 1000 zajęć rocznie. Oprócz warsztatów prowadzimy również wiele innych działań edukacyjnych: wycieczki przyrodnicze i zielone szkoły, weekendowe warsztaty rodzinne, warsztaty wakacyjne dla dzieci w mieście. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli, bibliotekarzy oraz szkolenia dla firm.

Gdy mamy takie możliwości, prowadzimy duże ogólnopolskie projekty edukacyjne, np. roczne szkoły dla trenerów (edukacji ekologicznej i globalnej). Opracowujemy materiały edukacyjne, scenariusze, gry dydaktyczne, książki i raporty na potrzeby własne oraz innych organizacji i instytucji. Jesteśmy specjalistami w tworzeniu programów edukacyjnych.

Prowadzimy również działania w formie projektów (finansowanych ze środków zewnętrznych lub własnych), takie jak:

Oprócz działań czysto edukacyjnych stowarzyszenie prowadzi również inne działania ekologiczne:

  • Bełchatów 2050 - działania dotyczące planowanej sprawiedliwej transformacji w regonie bełchatowskim
  • Zakaz polowania - działania przeciwko zabijaniu zwierząt oraz poradnictwo dla właścicieli nieruchomości chcących zakazać polowań
  • Sprawiedliwy Handel - promocja idei fairtrade (jesteśmy założycielami Fairtrade Polska)

Aktualnie prowadzone działania opisane są na stronie: DZIAŁANIA

Ośrodek współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, instytucjami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, ośrodkami edukacji ekologicznej i samorządami.Działania z zakresu edukacji globalnej realizowane przez zespół Źródeł


W 2009 roku prowadziliśmy roczną kampanię edukacyjną nt. zmian klimatu pt. „Nie podgrzewaj atmosfery”, w której udział wzięło 300 szkół z całej Polski, a materiały edukacyjne trafiły do 3500 szkół.

W 2010 roku realizowaliśmy dwa ogólnopolskie projekty szkoleniowe:
„Co w trawie piszczy?” – trzyetapowy cykl szkoleń dla nauczycieli z małych miejscowości, łącznie przeprowadziliśmy 24 szkolenia w 10 miastach, łącznie udział wzięło 312 osób. Program szkoleń obejmował komponent edukacji globalnej.
„Źródłem każdego działania jest myśl” – w ramach projektu opracowano materiały dydaktyczne dla nauczycieli (scenariusze, karty pracy, gry dydaktyczne oraz kompendium nt. pomocy rozwojowej) oraz przeprowadzono 7 szkoleń w miastach powiatowych, w których udział wzięło 127 os. Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzili 226 warsztatów dla uczniów swojej szkoły, a ponad 40 szkół zorganizowało na podstawie materiałów TEG.

W latach 2011-13 realizowaliśmy projekt „Ekozorientowani – razem dla edukacji”, a w nim dwie edycje półrocznej Szkoły Trenerów Edukacji Ekologicznych dla ok. 50 os. W programie szkoły ok. 1/3 czasu tj. ok. 50h przeznaczonych jest na zagadnienia edukacji globalnej (m.in. pomoc rozwojowa, zmiany klimatu, dostęp do wody, suwerenność żywnościowa, sprawiedliwy handel i etyka w zakupach). W ramach projektu prowadzimy również 8-godzinne szkolenia dla nauczycieli na terenie całego kraju, łącznie 30 szkoleń. Proponujemy 8 tematów w tym: „Edukacja globalna”, „Zrównoważony rozwój na przedmiotach humanistycznych”, „Kupując zmieniamy świat”, „O zmianach klimatu z perspektywy ekologicznej, społecznej i politycznej”.

W 2012 r. zrealizowaliśmy projekt „Edukacja globalna w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym”, w ramach którego m.in. wydano pakiet edukacyjny i przeszkolono 471 osób (zakładane – 360 os.).

W 2013 zrealizowaliśmy również projekt „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd”. Multidyscyplinarny projekt łączył zagadnienia przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne oraz kulturę i zabawę. Składał się z części skierowanej do placówek oświatowych (przedszkoli i szkół wszystkich poziomów) opierającej się o scenariusze zajęć i warsztaty w placówkach (w sumie 600 warsztatów dla 200 grup w roku szkolnym 2013/2014) oraz części skierowanej do szerokiego grona odbiorców, opierającej się przede wszystkim o portal internetowy woda.edu.pl, który stanie się bazą wiedzy, oraz wodne gry miejskie toczace się równolegle w trzech miastach Łodzi, Warszawie i Krakowie przez całe wakacje roku 2014.

W ramach realizowanego w 2013 r. projektu „Postaw na rozwój! Zrównoważony!” opracowano szkolenie internetowe i zorganizowano jego 2 edycje (172 os.) oraz 5-dniową Szkołę Trenerów EG dla 22 os. Opracowano pakiet eduk. (17 scenariuszy) wydano i dwie gry karciane. Przeprowadzono 303 warsztaty. Projekt kontynuowano w kolejnym roku, zorganiowano koljejną edycją szkoły trenerów, wydano publikacje z 28 scenariuszami, przeszkolono nauczycieli i zorganizowano 300 warsztatów dla młodzieży.

W 2013, 2014, 2015 2016 kontynuowaliśmy projekt „Edukacja globalna w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym” pod nową nazwą „Edukacja globalna dla najmłodszych”, rozbudowano i wznowiono pakiet, stworzono komputerowe gry dydaktyczne, wydano teatrzyk kamishibai, przeszkolono blisko 450 nauczycieli i 154 bibliotekarzy i przeprowadzono 900 warsztatów dla dzieci. Realizacja kolejnej projektu zaplanowana jest do czerwca 2017 r.

Od 2009 roku organizujemy obchody TEG (warsztaty dla szkół, otwarte spotkania, dyskusje i pokazy filmów m.in. w Łodzi, Warszawie, Krakowie) oraz Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu.
W stałej ofercie stowarzyszenia znajduje się 16 bezpłatnych warsztatów edukacji globalnej dla dzieci i młodzieży, realizowanych w naszym ośrodku. Przy różnych okazjach organizujemy wydarzenia szerzące wiedzę nt. Globalnego Południa, np. pokazy filmów, warsztaty dla dorosłych, imprezy plenerowe, wystawy.
Jako członek Polskiej Zielonej Sieci Źródła zaangażowane są cykl projektów konsumenckich (ostatnio „Kupuj odpowiedzialnie zabawki”, „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”).
Jako ekspert w dziedzinie edukacji braliśmy udział lub samodzielnie tworzyliśmy materiały edukacyjne m.in. dla Polskiej Zielonej Sieci („Globalne współzależności”, „Dla klimatu przeciw ubóstwu – scenariusze zajęć”, „Szkoły dla klimatu”, „Akademia 3R”) czy CEO („Aktywni z natury"). Źródła są aktywnym członkiem i współzałożycielem Polskiej Zielonej Sieci, Koalicji Sprawiedliwego Handlu oraz Fundacji Artykuł 25. 
 
 
 

Witamy na stronie tematycznej Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" poświęconej edukacji globalnej. Ostatnio realizowaliśmy projekt:

"Źródła skutecznej edukacji globalnej"
to nasz kolejny projekt, którego celem było upowszechnianie i podnoszenie jakości EG na pierwszym etapie edukacyjnym (kl. I-III SP). Jest kontynuacją wcześniejszych działań stowarzyszenia poświęconych propagowaniu treści EG wśród najmłodszych.

W ramach projektu: przeprowadzimy badanie ankietowe dot. postaw nauczycieli wobec EG, analizę aktualnych podręczników dla klas I-III pod kątem zawartości treści EG, zorganizujemy roczną Szkołę Trenerów Edukacji Globalnej dla Najmłodszych, cykl kaskadowych szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z mniejszych miejscowości (w roku szkol. 2019/2020), zorganizujemy ogólnopolską konferencję poświęconą EG w nauczaniu wczesnoszkolnym w 2020 r.
Ponadto przygotujemy i wydamy 18 pakietów edukacyjnych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz pięć bajek kamishibai uznanych polskich autorów literatury dziecięcej nt. bioróżnorodności, uchodźstwa, dostępu do wody, dostępu do edukacji oraz dostępu do żywności.

Czas realizacji: sierpień 2018 – kwiecień 2020 r.

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


logo Polska Pomoc
Projekt "Źródła skutecznej edukacji globalnej" jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2018-2020.


1,5% podatku na zieloną edukację

Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.