Edukacja globalna - strona tematyczna Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła

STRONA GŁÓWNA | O EDUKACJI GLOBALNEJ | MATERIAŁY EDUKACYJNE | KAMISHIBAI | SZKOLENIA | KONFERENCJA | O ŹRÓDŁACH


O EDUKACJI GLOBALNEJ I ZRÓŻICOWANYM ŚWIECIEEdukacja globalna (oprac. Gosia Świderek)


- Edukacja globalna – właściwie dlaczego?
- Definicje edukacji globalnej
- Edukacja globalna w nauczaniu najmłodszych
- Dobra edukacja globalna
- Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa

Globalna Północ – Globalne Południe (oprac. Aleksandra Antonowicz)


- Czy świat jest jeden?
- Za pomocą jakich wskaźników możemy ocenić rozwój krajów?
- Czy Globalne Południe różni się od Globalnej Północy tylko poziomem rozwoju materialnego?
- Dlaczego kraje Południa są biedne?
- Milenijne Cele Rozwoju – drogowskaz dla walki o lepsze życie krajów Południa
- Czym jest pomoc rozwojowa?
- Jaka jest rola Polski we współpracy globalnej?
- Działalność polskich organizacji pozarządowych w krajach globalnego Południa
- Dlaczego powinniśmy pomagać?
- Jak każdy może się zaangażować?


Czym jest pomoc rozwojowa?


Pomoc rozwojowa to pieniądze z budżetów krajów bogatych przekazywane jako darowizny i pożyczki w formie przede wszystkim pomocy technicznej (konkretnych projektów), pomocy humanitarnej, stypendiów dla obywateli krajów Południa, redukcji długów zaciągniętych wobec krajów Północy, kredytów na preferencyjnych warunkach i wpłat do instytucji międzynarodowych wspierających rozwój na świecie, takich jak ONZ. Za oficjalną definicję pomocy rozwojowej uznaje się tę przyjętą przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (z ang. OECD Development Assistance Comittee, OECD DAC), który jest forum skupiającym głównych donatorów z krajów rozwiniętych należących do OECD. Zgodnie z definicją OECD, Oficjalna Pomoc Rozwojowa (z ang. Official Development Assistance, ODA) to darowizny i pożyczki przekazane krajom rozwijającym się przez oficjalne instytucje rządowe państw bogatych lub organizacje międzynarodowe, mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w tych krajach. Aby pożyczka uznana była za pomoc rozwojową, musi zawierać element darowizny o wartości przynajmniej dwadzieścia pięć procent. Oficjalna Pomoc Rozwojowa realizowana jest w dwojaki sposób – za pośrednictwem instytucji międzynarodowych (tzw. pomoc wielostronna) oraz bezpośrednio przez polskie instytucje, w tym organizacje pozarządowe (tzw. pomoc dwustronna). Dziś pomocy udzielają nie tylko kraje Globalnej Północy, ale też coraz lepiej radzące sobie kraje Południa. Na przykład Brazylia wydała na pomoc rozwojową w 2009 roku trzysta sześćdziesiąt dwa miliony dolarów (dla porównania Polska wydała w 2011 roku na pomoc rozwojową porównywalną kwotę, niecałe czterysta siedemnaście milionów dolarów, przy czym Polska plasuje się na trzydziestym dziewiątym miejscu w rankingu HDI, a Brazylia na osiemdziesiątym piątym - dane za 2011 rok).

Współpraca rozwojowa to nie tylko pieniądze na pomoc. Sprawiedliwy rozwój Globalnego Południa nie stanie się faktem, nawet jeśli wszystkie obietnice finansowe zostaną zrealizowane, ponieważ jest on warunkowany w o wiele większym stopniu politycznymi i gospodarczymi globalnymi zależnościami. Dopóki nie będzie woli politycznej, aby współpraca między krajami Północy i Południa oparta była o zasadę globalnej sprawiedliwości, trudno będzie liczyć na długofalową poprawę sytuacji w krajach Globalnego Południa. Nadmierny konsumpcjonizm mieszkańców krajów Północy, który jest zupełnie niepotrzebny dla realizacji ich prawa do rozwoju, jest również źródłem problemów krajów Południa. Wiele do zrobienia jest także po stronie mieszkańców krajów Południa – w kwestii przejrzystych i odpowiedzialnych systemów rządzenia, aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego i sprawnych systemów sprawiedliwości.

Jak widać, kraje Południa do rozwoju potrzebują nie tylko wsparcia finansowego, ale również rzeczy mniej mierzalnych: odpowiedzialnej globalnie postawy mieszkańców krajów Północy.


1 Na podstawie danych z World Development Indicators 2012 Banku Światowego, dostępnych na: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2012

 
 
 
 

Witamy na stronie tematycznej Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" poświęconej edukacji globalnej. Ostatnio realizowaliśmy projekt:

"Źródła skutecznej edukacji globalnej"
to nasz kolejny projekt, którego celem było upowszechnianie i podnoszenie jakości EG na pierwszym etapie edukacyjnym (kl. I-III SP). Jest kontynuacją wcześniejszych działań stowarzyszenia poświęconych propagowaniu treści EG wśród najmłodszych.

W ramach projektu: przeprowadzimy badanie ankietowe dot. postaw nauczycieli wobec EG, analizę aktualnych podręczników dla klas I-III pod kątem zawartości treści EG, zorganizujemy roczną Szkołę Trenerów Edukacji Globalnej dla Najmłodszych, cykl kaskadowych szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z mniejszych miejscowości (w roku szkol. 2019/2020), zorganizujemy ogólnopolską konferencję poświęconą EG w nauczaniu wczesnoszkolnym w 2020 r.
Ponadto przygotujemy i wydamy 18 pakietów edukacyjnych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz pięć bajek kamishibai uznanych polskich autorów literatury dziecięcej nt. bioróżnorodności, uchodźstwa, dostępu do wody, dostępu do edukacji oraz dostępu do żywności.

Czas realizacji: sierpień 2018 – kwiecień 2020 r.

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


logo Polska Pomoc
Projekt "Źródła skutecznej edukacji globalnej" jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2018-2020.


1,5% podatku na zieloną edukację

Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2022 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.