Edukacja globalna - strona tematyczna Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła

STRONA GŁÓWNA | O EDUKACJI GLOBALNEJ | MATERIAŁY EDUKACYJNE | KAMISHIBAI | SZKOLENIA | KONFERENCJA | O ŹRÓDŁACHzrodla

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską. Naszą misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez warsztaty dla młodzieży, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne.

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej w Łodzi oraz jego filie w Warszawie, Krakowie i na Śląsku. Rocznie prowadzimy ok. tysiąc dwugodzinnych warsztatów edukacji ekologicznej, globalnej, regionalnej, obywatelskiej i artystycznej dla młodzieży, ponad trzysta godzin szkoleń dla nauczycieli, kilkadziesiąt Bardzo Zielonych Szkół (średnio dla tysiąca uczniów rocznie). Średnio rocznie z oferty edukacyjnej ośrodka bezpośrednio korzysta ok. dwunastu tysięcy uczniów. Od początku działalności opracowaliśmy około dwustu scenariuszy zajęć na potrzeby własne oraz innych organizacji, wydaliśmy ponad dwadzieścia publikacji z zakresu edukacji ekologicznej.

Poza prowadzeniem stałej działalności edukacyjnej w ramach OEIKE, „Źródła” prowadzą szereg regionalnych oraz ogólnopolskich projektów edukacyjnych skierowanych do szkół oraz do szerokiego grona odbiorców. Ośrodek współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, instytucjami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, ośrodkami edukacji ekologicznej i samorządami. Jako nasz sukces poczytujemy sobie zaufanie tych instytucji i organizacji, które znając dorobek edukacyjny „Źródeł” zwracają się do nas, gdy istnieje potrzeba opracowania programów edukacyjnych, materiałów dydaktycznych, przygotowania i prowadzenia szkoleń, doradztwa. Pracowaliśmy na zlecenie m.in. Ministerstwa Środowiska, Polskiej Zielonej Sieci, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

„Źródła” są członkiem-założycielem Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Nasze Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, można nam przekazać 1% swojego podatku.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.zrodla.org

Działania z zakresu edukacji globalnej realizowane przez zespół Źródeł


W 2009 roku prowadziliśmy roczną kampanię edukacyjną nt. zmian klimatu pt. „Nie podgrzewaj atmosfery”, w której udział wzięło 300 szkół z całej Polski, a materiały edukacyjne trafiły do 3500 szkół.

W 2010 roku realizowaliśmy dwa ogólnopolskie projekty szkoleniowe:
„Co w trawie piszczy?” – trzyetapowy cykl szkoleń dla nauczycieli z małych miejscowości, łącznie przeprowadziliśmy 24 szkolenia w 10 miastach, łącznie udział wzięło 312 osób. Program szkoleń obejmował komponent edukacji globalnej.
„Źródłem każdego działania jest myśl” – w ramach projektu opracowano materiały dydaktyczne dla nauczycieli (scenariusze, karty pracy, gry dydaktyczne oraz kompendium nt. pomocy rozwojowej) oraz przeprowadzono 7 szkoleń w miastach powiatowych, w których udział wzięło 127 os. Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzili 226 warsztatów dla uczniów swojej szkoły, a ponad 40 szkół zorganizowało na podstawie materiałów TEG.

W latach 2011-13 realizowaliśmy projekt „Ekozorientowani – razem dla edukacji”, a w nim dwie edycje półrocznej Szkoły Trenerów Edukacji Ekologicznych dla ok. 50 os. W programie szkoły ok. 1/3 czasu tj. ok. 50h przeznaczonych jest na zagadnienia edukacji globalnej (m.in. pomoc rozwojowa, zmiany klimatu, dostęp do wody, suwerenność żywnościowa, sprawiedliwy handel i etyka w zakupach). W ramach projektu prowadzimy również 8-godzinne szkolenia dla nauczycieli na terenie całego kraju, łącznie 30 szkoleń. Proponujemy 8 tematów w tym: „Edukacja globalna”, „Zrównoważony rozwój na przedmiotach humanistycznych”, „Kupując zmieniamy świat”, „O zmianach klimatu z perspektywy ekologicznej, społecznej i politycznej”.

W 2012 r. zrealizowaliśmy projekt „Edukacja globalna w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym”, w ramach którego m.in. wydano pakiet edukacyjny i przeszkolono 471 osób (zakładane – 360 os.).

W 2013 zrealizowaliśmy również projekt „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd”. Multidyscyplinarny projekt łączył zagadnienia przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne oraz kulturę i zabawę. Składał się z części skierowanej do placówek oświatowych (przedszkoli i szkół wszystkich poziomów) opierającej się o scenariusze zajęć i warsztaty w placówkach (w sumie 600 warsztatów dla 200 grup w roku szkolnym 2013/2014) oraz części skierowanej do szerokiego grona odbiorców, opierającej się przede wszystkim o portal internetowy woda.edu.pl, który stanie się bazą wiedzy, oraz wodne gry miejskie toczace się równolegle w trzech miastach Łodzi, Warszawie i Krakowie przez całe wakacje roku 2014.

W ramach realizowanego w 2013 r. projektu „Postaw na rozwój! Zrównoważony!” opracowano szkolenie internetowe i zorganizowano jego 2 edycje (172 os.) oraz 5-dniową Szkołę Trenerów EG dla 22 os. Opracowano pakiet eduk. (17 scenariuszy) wydano i dwie gry karciane. Przeprowadzono 303 warsztaty. Projekt kontynuowano w kolejnym roku, zorganiowano koljejną edycją szkoły trenerów, wydano publikacje z 28 scenariuszami, przeszkolono nauczycieli i zorganizowano 300 warsztatów dla młodzieży.

W 2013, 2014, 2015 2016 kontynuowaliśmy projekt „Edukacja globalna w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym” pod nową nazwą „Edukacja globalna dla najmłodszych”, rozbudowano i wznowiono pakiet, stworzono komputerowe gry dydaktyczne, wydano teatrzyk kamishibai, przeszkolono blisko 450 nauczycieli i 154 bibliotekarzy i przeprowadzono 900 warsztatów dla dzieci. Realizacja kolejnej projektu zaplanowana jest do czerwca 2017 r.

Od 2009 roku organizujemy obchody TEG (warsztaty dla szkół, otwarte spotkania, dyskusje i pokazy filmów m.in. w Łodzi, Warszawie, Krakowie) oraz Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu.
W stałej ofercie stowarzyszenia znajduje się 16 bezpłatnych warsztatów edukacji globalnej dla dzieci i młodzieży, realizowanych w naszym ośrodku. Przy różnych okazjach organizujemy wydarzenia szerzące wiedzę nt. Globalnego Południa, np. pokazy filmów, warsztaty dla dorosłych, imprezy plenerowe, wystawy.
Jako członek Polskiej Zielonej Sieci Źródła zaangażowane są cykl projektów konsumenckich (ostatnio „Kupuj odpowiedzialnie zabawki”, „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”).
Jako ekspert w dziedzinie edukacji braliśmy udział lub samodzielnie tworzyliśmy materiały edukacyjne m.in. dla Polskiej Zielonej Sieci („Globalne współzależności”, „Dla klimatu przeciw ubóstwu – scenariusze zajęć”, „Szkoły dla klimatu”, „Akademia 3R”) czy CEO („Aktywni z natury"). Źródła są aktywnym członkiem i współzałożycielem Polskiej Zielonej Sieci, Koalicji Sprawiedliwego Handlu oraz Fundacji Artykuł 25. 
 
 
 

Witamy na stronie tematycznej Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" poświęconej edukacji globalnej. Obecnie realizujemy projekt:

"Źródła skutecznej edukacji globalnej"
to nasz kolejny projekt, którego celem jest upowszechnianie i podnoszenie jakości EG na pierwszym etapie edukacyjnym (kl. I-III SP). Jest kontynuacją wcześniejszych działań stowarzyszenia poświęconych propagowaniu treści EG wśród najmłodszych.

W ramach projektu: przeprowadzimy badanie ankietowe dot. postaw nauczycieli wobec EG, analizę aktualnych podręczników dla klas I-III pod kątem zawartości treści EG, zorganizujemy roczną Szkołę Trenerów Edukacji Globalnej dla Najmłodszych, cykl kaskadowych szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z mniejszych miejscowości (w roku szkol. 2019/2020), zorganizujemy ogólnopolską konferencję poświęconą EG w nauczaniu wczesnoszkolnym w 2020 r.
Ponadto przygotujemy i wydamy 18 pakietów edukacyjnych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz pięć bajek kamishibai uznanych polskich autorów literatury dziecięcej nt. bioróżnorodności, uchodźstwa, dostępu do wody, dostępu do edukacji oraz dostępu do żywności.

Czas realizacji: sierpień 2018 – kwiecień 2020 r.
Koordynacja: Magdalena Piekunko.

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom 507 575 535
e-mail: edukacja@zrodla.org
www.zrodla.org


logo Polska Pomoc
Projekt "Źródła skutecznej edukacji globalnej" jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2018-2020.


OPP

Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2021 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.