Edukacja globalna - strona tematyczna Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła

STRONA GŁÓWNA | O EDUKACJI GLOBALNEJ | MATERIAŁY EDUKACYJNE | KAMISHIBAI | SZKOLENIA | KONFERENCJA | O ŹRÓDŁACH


JAK KORZYSTAĆ Z PAKIETU PT. "EDUKACJA GLOBALNA DLA NAJMLODSZYCH"?


Drogi nauczycielu, droga nauczycielko!

Poniżej wyjaśniamy, jak korzystać z pakietu, zwracamy uwagę na najistotniejsze kwestie, podpowiadamy sprawdzone rozwiązania. Zanim zaczniesz prowadzić lekcje z wykorzystaniem naszych scenariuszy, zapoznaj się z tym tekstem.

Pakiet składa się z wielu niezależnych elementów; są to scenariusze zajęć, teksty merytoryczne, gry dydaktyczne. Choć wszystkie materiały stanowią pewnego rodzaju całość i mogą być podstawą do realizacji rocznego programu edukacji globalnej, to wykorzystywać można bez szkody także pojedyncze jego elementy.

Materiały merytoryczne

Korzystanie z pakietu wymaga wcześniejszego przygotowania zarówno potrzebnych materiałów i sprzętów, jak i przygotowania merytorycznego nauczyciela. Edukacja globalna jest dziedziną stosunkowo nową, wciąż ewoluującą, a dodatkowo dotyczącą spraw dziejących się teraz. Nauczyciel podejmujący wyzwanie, jakim jest edukacja globalna, sam musi czytać, szukać, dociekać, stawiać pytania i być na bieżąco. Staraliśmy się choć trochę ułatwić przeprowadzenie zajęć, przygotowując teksty merytoryczne do każdego scenariusza. Pomocny może okazać się również tekst pt. „Globalna Północ – Globalne Południe” autorstwa Aleksandry Antonowicz, wprowadzający w zagadnienia i problemy globalne. Proszę zwrócić uwagę, że są to teksty skierowane do dorosłego czytelnika, napisane nie po to, by nauczyciel przekazał ich treść uczniom, lecz po to, by sam miał ogląd sytuacji i podstawową wiedzę na temat kraju czy problemu, o których mówi podczas zajęć. Same scenariusze również zawierają sporo wiedzy, którą należy dawkować uczniom w odpowiednich ilościach w zależności od ich wieku, doświadczeń i zainteresowań.

Scenariusze i prowadzenie zajęć

Opracowanych zostało dziesięć niezależnych scenariuszy zajęć poświęconych krajom z trzech kontynentów oraz dodatkowo zestaw pomysłów na wprowadzające zajęcia ogólnogeograficzne, które mają pomóc w realizacji kolejnych zajęć.
Przy każdym scenariuszy podane zostały cele główne i operacyjne, opis miejsca oraz wykaz potrzebnych materiałów. Pominęliśmy podawanie przy każdym scenariuszu grupy wiekowej (pięć-dziesięć lat) oraz czasu trwania zajęć, ponieważ jest on uzależniony od sposobu ich prowadzenia (więcej o potrzebnym na realizację zajęć czasie poniżej).
Pakiet w założeniu skierowany jest do bardzo różniącej się stopniem rozwoju i posiadanym zasobem wiedzy grupy, od pięcio- do dziesięciolatków. Choć staraliśmy się sugerować, które ćwiczenia i treści zaprezentować w danej grupie wiekowej i jak albo czy w ogóle to robić, to rolą nauczyciela, który zna grupę i jej możliwości, jest samodzielnie dobrać te elementy, które wydają się mu najodpowiedniejsze. Scenariusze składają się z wyodrębnionych części, niektóre z nich są niezależne i można z nich zrezygnować lub zrealizować je samodzielnie. Kolejność poszczególnych części powiązana jest z prezentacją.
Ze względu na specyfikę grupy oraz charakter zajęć potrzeba dość dużo materiałów. Część z nich jest opcjonalna lub można je zastąpić łatwiej dostępnymi rzeczami. Prosimy szczegółowo zapoznać się z wykazem oraz z samym scenariuszem, w którym sprecyzowany jest sposób wykonania niektórych pomocy.

Prezentacje

Do wszystkich tematów powstały prezentacje multimedialne dostępne na stronie eduglob.zrodla.org/prezentacje/. Są one nieodłącznym elementem zajęć i w scenariuszach wielokrotnie odwołujemy się do nich. Oznacza to, że do zajęć niezbędny będzie rzutnik i komputer – najlepiej podłączony do Internetu (gdyż w wybranych prezentacjach odwołujemy się do materiałów zewnętrznych). Zachęcamy do wcześniejszego sprawdzenia sprzętu i prezentacji, by nie było problemu podczas zajęć. Prezentacje należy wyświetlać za pomocą rzutnika, tak aby były one dobrze widoczne dla wszystkich dzieci. Prezentacje są podzielone na bloki, zgodnie z zapisami scenariusza. Nie wyświetlaj prezentacji w całości, puste slajdy w prezentacji oznaczają przerwę w jej wyświetlaniu. Część materiałów ilustracyjnych w formie papierowej znajduje się w teczce, ale nie są one wystarczające do przeprowadzenia pełnych zajęć.

Zabawy i gry tradycyjne

Ważnym elementem każdego scenariusza jest tradycyjna zabawa lub gra. Jest to dla dzieci najweselszy i najbardziej atrakcyjny element zajęć. Zabawa, oprócz rozładowania energii i ćwiczenia sprawności, koncentracji, dokładności itp., ma także realizować cele edukacji globalnej. Dlatego poprzedź rozgrywkę wyjaśnieniem, skąd ta gra się wzięła, jaki ma związek z kulturą lub przyrodą regionu, jakie akcesoria były tradycyjnie wykorzystywane. Przygotowując zajęcia, sprawdź dokładnie, czy do gry potrzebne są akcesoria i ile potrzeba miejsca na jej rozegranie. Odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni jest bardzo istotne dla komfortu grających. Zabawy należy przeprowadzać w sali po rozsunięciu ławek pod ściany, na korytarzu szkolnym lub w sali gimnastycznej albo na podwórku. Weź pod uwagę, że gry i zabawy są bardzo emocjonujące, co może wiązać się z hałasem, oraz wciągające, więc dzieci mogą nie chcieć przerywać zabawy – zaplanuj na nią odpowiednio dużo czasu.

Domowe karty pracy

Do każdych zajęć powstała karta pracy, którą wypełnioną lub do uzupełnienia w domu dziecko zabierze ze sobą po zajęciach. Dzięki temu rodzice będą na bieżąco dowiadywać się, jaką tematyką na zajęciach zajmują się dzieci. Karta pracy czy malowanka będą punktem wyjścia do rozmowy rodzica z dzieckiem. Liczymy na to, że w wielu rodzinach dziecko na chwilę stanie się nauczycielem rodzica, opowiadając mu o bohaterach przedszkolnych czy szkolnych zajęć. Zachęć rodziców do zaangażowania się w edukację globalną, wspólne wypełnianie kart pracy, wyszukiwanie informacji o krajach. Wykorzystaj „List do rodziców”.

Teatrzyk

Przygotowaliśmy również postacie dzieci, które mogą być wykorzystywane przez dzieci do zabawy w teatrzyk. Wytnij postacie, możesz dodatkowo usztywnić je naklejając je na tekturę, z tyłu przyklej patyczek od lodów lub drewniane mieszadełko ze stacji benzynowej i postacie do teatrzyku są gotowe. Jeśli chcesz mieć więcej tych samych postaci, albo pierwszy zestaw się zniszczył, możesz wydrukować karty teatrzyku ze strony. Dzieci mogą wykorzystywać ludziki do swobodnej zabawy, ale możesz również „podrzucić” dzieciom tematy związane z omawianymi na lekcji problemami czy sytuacjami. Możesz również wykorzystać postać dziecka jako przewodnika po jego kraju, który opowiada o jego przyrodzie, kulturze czy spędzaniu czasu wolnego.

Gry dydaktyczne

W pakiecie znalazło się siedem gier dydaktycznych, trzy planszowe i cztery karciane (do wszystkich gier karcianych wykorzystujemy ten sam zestaw kart). Wszystkie gry w postaci plików PDF znajdują się na stronie eduglob.zrodla.org/gry_ze_swiata/, więc jeśli potrzebujesz więcej egzemplarzy gry, po prostu wydrukuj je na sztywniejszym papierze (lub naklej wydruki na tekturę lub brystol). Gry dydaktyczne możesz wykorzystać w dowolnym czasie. Choć część z nich nawiązuje do wiedzy z zajęć poświęconych danemu krajowi, to można z nich korzystać niezależnie od scenariuszy. Zapoznaj uczniów z zasadami gier, wspólnie je przetestujcie, a następnie umieść je w dostępnym dla dzieci miejscu, tak by mogły korzystać z nich podczas przerw czy w czasie wolnym.

Ile czasu potrzeba?

Dopasuj realizację programu do swoich możliwości. Możesz wykorzystać wszystkie elementy pakietu, tj. poprowadzić zajęcia wprowadzające, a następnie poświęcić czas wszystkim dziesięciu krajom oraz dodatkowo grom dydaktycznym. Możesz zaplanować i zrealizować wszystko w miesiąc lub rozłożyć pracę na cały rok szkolny. Kolejność krajów nie ma większego znaczenia. Jeżeli widzisz taką konieczność, przeprowadź na początku zajęcia wprowadzające, ogólnogeograficzne, które ułatwią realizację kolejnych scenariuszy. Blok poświęcony jednemu krajowi można rozłożyć na cały dzień lub kilka dni albo jedynie wybrać najbardziej interesujące według Ciebie elementy. Możesz dopasowywać scenariusze do realizowanego programu. Kiedy z Twojego programu nauczania wynika, że będziesz prowadzić zajęcia o rodzinie, skorzystaj z elementów scenariusza o Zambii, a kiedy będzie czas na lekcje o szkole, wykorzystaj scenariusz o Nepalu.
Po zajęciach o poszczególnych krajach wracaj do poznanych zabaw i gier z różnych stron świata. Możesz je wykorzystywać podczas zabaw w ogrodzie, zajęć ruchowych czy w czasie wolnym. Będzie to nie tylko świetna zabawa, ale także pretekst do utrwalenia wiedzy – zapytaj dzieci, czy pamiętają, z jakiego kraju pochodzi zabawa, na którym kontynencie jest on położony, co robią tam ludzie.

 
 
 
 

Witamy na stronie tematycznej Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" poświęconej edukacji globalnej. Obecnie realizujemy projekt:

"Źródła skutecznej edukacji globalnej"
to nasz kolejny projekt, którego celem jest upowszechnianie i podnoszenie jakości EG na pierwszym etapie edukacyjnym (kl. I-III SP). Jest kontynuacją wcześniejszych działań stowarzyszenia poświęconych propagowaniu treści EG wśród najmłodszych.

W ramach projektu: przeprowadzimy badanie ankietowe dot. postaw nauczycieli wobec EG, analizę aktualnych podręczników dla klas I-III pod kątem zawartości treści EG, zorganizujemy roczną Szkołę Trenerów Edukacji Globalnej dla Najmłodszych, cykl kaskadowych szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z mniejszych miejscowości (w roku szkol. 2019/2020), zorganizujemy ogólnopolską konferencję poświęconą EG w nauczaniu wczesnoszkolnym w 2020 r.
Ponadto przygotujemy i wydamy 18 pakietów edukacyjnych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz pięć bajek kamishibai uznanych polskich autorów literatury dziecięcej nt. bioróżnorodności, uchodźstwa, dostępu do wody, dostępu do edukacji oraz dostępu do żywności.

Czas realizacji: sierpień 2018 – kwiecień 2020 r.
Koordynacja: Magdalena Piekunko.

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom 507 575 535
e-mail: edukacja@zrodla.org
www.zrodla.org


logo Polska Pomoc
Projekt "Źródła skutecznej edukacji globalnej" jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2018-2020.


OPP

Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2021 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.