Edukacja globalna - strona tematyczna Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła

STRONA GŁÓWNA | O EDUKACJI GLOBALNEJ | MATERIAŁY EDUKACYJNE | KAMISHIBAI | SZKOLENIA | KONFERENCJA | O ŹRÓDŁACHSzkolenia dla nauczycieli pt. „EDUKACJA GLOBALNA DLA NAJMŁODSZYCH”
(V edycja, rok szkolny 2016/2017)Uczysz w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej? Interesują Cię zależności między Globalną Północą oraz Globalnym Południem i chciałbyś/chciałabyś pokazać swoim uczniom i uczennicom, jak ich codzienne wybory mogą wpływać na ludzi żyjących na drugim krańcu świata? Chciałbyś/chciałabyś poszerzyć swoje kompetencje i wzbogacić prowadzone przez Ciebie lekcje o treści edukacji globalnej? Nasz projekt jest dla Ciebie.

Projekt „Edukacja globalna dla najmłodszych (V edycja)” jest realizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej. Poruszana w projekcie tematyka obejmuje m.in. prawa człowieka i prawo do rozwoju, dostęp do wody i żywności, odpowiedzialną konsumpcję, równouprawnienie płci, mechanizmy rządzące handlem międzynarodowym i ich wpływ na sytuację krajów Globalnego Południa, przyczyny oraz skutki zmian klimatu.

Do udziału zapraszamy 120 przedszkoli i szkół podstawowych z całej Polski.

Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie wiąże się z:
  • udziałem nauczyciela w szkoleniu (terminy szkoleń przewidywane są na koniec września-początek października 2016 r.),
  • wytypowaniem klasy/grupy do projektu,
  • organizacją przez nauczyciela, biorącego udział w projekcie, trzech warsztatów we własnym zakresie (na podstawie scenariuszy zajęć zapewnionych przez „Źródła”).
  • dla 120 wybranych klas - organizacją trzech warsztatów (każdy po 90 minut) z zakresu edukacji globalnej, które poprowadzi edukator/edukatorka z ramienia „Źródeł”. Tematyka warsztatów będzie uzgadniana indywidualnie, w zależności od wiedzy uczniów, osobistych preferencji nauczyciela, układu materiału itp.,
  • dla chętnych – organizacją Tygodnia Edukacji Globalnej, przy wsparciu merytorycznym ze strony „Źródeł”.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Czas realizacji: wrzesień 2016 - czerwiec 2017 roku.

KORZYŚCI DLA SZKOŁY, NAUCZYCIELA I UCZNIÓW:
  • podniesienie kompetencji przez nauczyciela, potwierdzone certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu;
  • kreowanie wśród uczniów i uczennic postawy odpowiedzialności i solidarności z mieszkańcami krajów Globalnego Południa;
  • wsparcie merytoryczne dotyczące treści i metod edukacji globalnej, uzyskane od trenerów Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”, instytucji z ponad 20-letnim doświadczeniem w edukacji pozaformalnej dzieci i młodzieży;
  • bezpłatny zestaw scenariuszy dla nauczyciela wraz z płytą z materałami do lekcji interkatywnych (prezentacje o krajach, gry edukacyjne dla uczniów);
  • wsparcie merytoryczne przy organizacji szkolnego projektu poświęconego edukacji globalnej.

SZKOLENIA ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH MIASTACH:

Łódź, Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice

NABÓR DO PROJEKTU ZAKOŃCZYŁ SIĘ

Osoby, które przesłały swoje zgłoszenie do projektu w Sosnowcu, zapraszamy na szkolenie w Katowicach. Z uwagi na małą liczbę przesłanych zgłoszeń, szkolenie w Sosnowcu nie odbędzie się.

Zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani o dacie i miejscu szkolenia mailowo do dnia 16 września 2016 r.

Głównym celem szkolenia jest zaprezentowanie wybranych metod edukacji globalnej. Uczestnicy będą mieli też okazję zastanowić się, dlaczego kraje Południa są biedne, czy Polska powinna pomagać innym krajom, czym pomoc rozwojowa różni się od humanitarnej, jak unikać stereotypów, mówiąc o wyzwaniach współczesnego świata.


Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki otrzymają bezpłatną publikację z zestawem scenariuszy zajęć.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 r.


 
 
 
 

Witamy na stronie tematycznej Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" poświęconej edukacji globalnej. Ostatnio realizowaliśmy projekt:

"Źródła skutecznej edukacji globalnej"
to nasz kolejny projekt, którego celem było upowszechnianie i podnoszenie jakości EG na pierwszym etapie edukacyjnym (kl. I-III SP). Jest kontynuacją wcześniejszych działań stowarzyszenia poświęconych propagowaniu treści EG wśród najmłodszych.

W ramach projektu: przeprowadzimy badanie ankietowe dot. postaw nauczycieli wobec EG, analizę aktualnych podręczników dla klas I-III pod kątem zawartości treści EG, zorganizujemy roczną Szkołę Trenerów Edukacji Globalnej dla Najmłodszych, cykl kaskadowych szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z mniejszych miejscowości (w roku szkol. 2019/2020), zorganizujemy ogólnopolską konferencję poświęconą EG w nauczaniu wczesnoszkolnym w 2020 r.
Ponadto przygotujemy i wydamy 18 pakietów edukacyjnych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz pięć bajek kamishibai uznanych polskich autorów literatury dziecięcej nt. bioróżnorodności, uchodźstwa, dostępu do wody, dostępu do edukacji oraz dostępu do żywności.

Czas realizacji: sierpień 2018 – kwiecień 2020 r.

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


logo Polska Pomoc
Projekt "Źródła skutecznej edukacji globalnej" jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2018-2020.


1,5% podatku na zieloną edukację

Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.